เครื่องมือ

A-F G-L M-R S-Z
A-F
Adhesion Tester (Automatic)
(เครื่องทดสอบแรงยึดเกาะแบบอัตโนมัติ)

• ยี่ห้อ DeFelsko
• รุ่น PosiTest AT-A

• รายละเอียด
อุปกรณ์สำหรับทดสอบแรงดึง เพื่อวัดคุณสมบัติในการยึดเกาะของกาวหรือสีที่มีคุณสมบัติในการยึดเกาะพื้นผิว
Fluorescence Spectrophotometer
(เครื่องทดสอบการเรืองแสงของวัสดุ)

• ยี่ห้อ Hitachi
• รุ่น F-4600

• รายละเอียด
เครื่องมือตรวจวัดการเปล่งแสงของวัสดุ สำหรับตัวอย่างที่เป็นสารละลาย รวมถึงของแข็งและฟิล์ม
Fourier Transform Infrared Spectrometer
(เครื่องวิเคราะห์โครงสร้างของวัสดุโดยใช้แสงอินฟาเรด)

• ยี่ห้อ Thermo Scientific
• รุ่น NICOLETI iS5

• รายละเอียด
เครื่องวิเคราะห์โครงสร้างของวัสดุโดยใช้แสงอินฟราเรด สามารถตรวจวัดได้ 2 แบบ คือแบบ attenuated total reflection (ATR) และแบบส่องผ่าน (transmission)
G-L
 
M-R
Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer
(นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรมิเตอร์)

• ยี่ห้อ JEOL
• รุ่น JNM-ECZR 500 MHz

• รายละเอียด
เป็นเทคนิคที่ศึกษาเกี่ยวกับนิวเคลียสของธาตุ ที่มีสมบัติของแม่เหล็กตลอดจนสภาวะข้างเคียงรอบนิวเคลียสนั้นๆ มีประโยชน์ในการศึกษาสูตรโครงสร้างและพลังงานของสาร ใช้กับตัวอย่างสารละลายและตัวอย่างของแข็ง
S-Z
Tube Furnace
(ชุดเตาเผาอุณหภูมิสูงแบบท่อรวมระบบผ่านแก๊ส)

• ยี่ห้อ CARBOLITE-GERO
• รุ่น HTRH-3

• รายละเอียด
เตาเผาแบบ 3 ส่วน (Three-zone) แต่ละส่วนมีส่วนตรวจวัดและควบคุมอุณหภูมิแยกกัน สามารถทำอุณหภูมิได้ 1800 องศาเซลเซียส
Vacuum Freeze Dryer
(เครื่องทำแห้งแบบสุญญากาศ)

• ยี่ห้อ JGANVAC
• รุ่น FD-3E

• รายละเอียด
เครื่องทำแห้งแบบสุญญากาศ มีถาดใส่ตัวอย่างเกรดสเตนเลส 304 4 ชั้น ขนาด 18 ซม. X 40 ซม.
 Vector Network Analyzer
(เครื่องวิเคราะห์โครงข่ายสื่อสารและวิเคราะห์สเปกตรัม)

• ยี่ห้อ Rohde & Schwarz
• รุ่น HTRH-3

• รายละเอียด
อุปกรณ์ทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์โดยมีห้องปิดกั้นคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (ยี่ห้อ Albatross)
Booking